Digwyddiadau / Event Photography

 

 


Sioe Fawr Cymru / Royal Welsh Show 


 

Mae Photoscymru.com wedi bod mewn llawer achlysur dros y blynnyddoedd. Rydym wedi bod yn yn Sioe Frenhinol Cymru, yr Eiseddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd aduniadau a partion. Rydym yn cynnig yr un gwasanaeth dim ots beth yw yr achlysur.

 

photosCymru.com has covered many different events over the past 30 years. We have been at the Royal Welsh Show, National Eisteddfod of Wales, Urdd Eisteddfod, reunions, parties and weddings. If our client is a national newspaper or an individual wishing to cover a birthday party we offer the same quality of service. 

 

Rydym yn defnyddio cyfarpar digidol professional yn unig i alluogi ni roi lluniau o'ch digwyddiad yn sydyn ar photosCymru.com. 

We use only professional digital equipment to allow us to quickly have copies of photos from your event on to photosCymru.com


Eisteddfod yr Urdd  / Urdd Eisteddfod 


 

I gadw prisiau yn isel rydym yn cynnig gwerthiant y lluniau ar photoscymru.com. Mae hyn golygu fod costau mynychu'r digwyddiad yn cael ei gadw i gost yn unig. Fel arfer byddwn yn edrych ar gyfradd o £160 y diwrnod am bob ffotograffydd. Ac fel arfer mae'r lluniau ar y we o fewn 48 awr o'r digwyddiad. 

Rydym hefyd yn gallu cynnig ein gwasanaeth cyfan gwbl lle bydd y lluniau ar gael drwy gyfrinair yn unig gyda'r gallu i lawr lwytho lluniau neu archebu printiau o'r ansawdd uchaf. 

Ond beth bynag yw eich anghenion yr ydym yn sicr yn gallwn ei ddarparu beth bynnag yw'ch angen i'ch digwyddiad.

Cysylltwch a ni drwy ebost neu ein ffonio ni ar (01248) 450 001. 

 

To keep the price of attendance low we offer to sell the images on photosCymru.com. This means we will only look to cover our costs for attending which is usually a flat rate of a £160 a day per photographer, with the photographs being available online to buy usually within 48 hours. 

We can offer a buy out service where you will have a password for photographs and the ability to download what you require or produce glorious high quality prints. 

But whatever you require we can tailor your requirements to your event and offer a service that suites you. 

Email or phone us on (01248) 450 001 with the details of the event and we will sort our the rest. 

 

 

*Fe fydd angen blaen daliad o 50% ar bob archeb unwaith mae'r cytundeb wedi arwyddo. / We will require a deposit of 50% on all the above bookings once contract has been signed.