Priodasau a Phartneriaeth Sifil /

Weddings and Civil Partnership

 

 I chware'r sioe cliciwch / To play the show please clic 

 

Y dyddiau yma mae angen eich lluniau fod yn hyblyg felly rydym yn cynnig pecyn syn galluogi chi ei rhoi ar Facebook neu Twitter neu i argraffu cardiau diolch eich hunain. Fe allai ein pecynnau digidol fod y peth iawn i chi.
 
Mae hyn yn ychwanegol i'r math o steil yr ydych angen ar gyfer eich priodas. Mae gennym brofiad eang ym mhob math o ffotograffiaeth briodasol o luniau clasurol i luniau llai ffurfiol reportage/ffotonewyddiaduriaeth. Neu o bosib y gallwn gynnig ychydig o'r ddau. Beth bynnag yr ydych angen fe allwn gynnig gwasanaeth.
 
Ar hyn o bryd rydym yn cynnig un pecyn wedi ei selio ar ddarparu lluniau mewn ffordd ddigidol, ein pecyn aur.

 In this day where you need your pictures to be flexible we offer an image package that allows you to do as you wish with them. From posting on Facebook or twitter to printing thank you Cards. Our Digital Wedding packages might be right for you. 
 
This is in addition to the style of photography that you require. We have a great deal of experience in either the classical traditional style of photography or the less formal reportage/photojournalism style, capturing those less formal moments. But you might prefer a little of both. What ever you require we can offer you a service that will suite you.  
 
We offer one packages based on Digital delivery of photographs our Gold Package. 
 
 
 

Y Pecyn Aur 


The Gold Package


 

 

 

Ein pecyn aur yw'r un gorau sydd gennym.  Bydd dau ffotograffydd Professional yn bresennol i ddal yr eiliadau byth cofiadwy eich diwrnod. Bydd hyn yn cynnwys y briodferch yn ei chartref yn paratoi, y gwasanaeth, y wledd a'r areithiau. Mae hynny'n gyfanswm o ddeg awr o ffotograffiaeth a channoedd o luniau ar y safle. Fe fydd y lluniau yn cael didoli lawr i tua 250 i chi, phob un wedi ei baratoi i chi. 

 

This is our Gold standard package and will be attended by two professional photographers who will catch those unforgettable moments of your day and that includes attention to the finest details.  This will include the Bride preparing at home, the service, reception and speeches. Thats a total of 10 hours photography and a final online gallery of hundreds of photographs. The images will then be whittled down to 250, each one balanced and tweaked to be perfect for you. 

 • Dau ffotograffydd
 • Galeri'r we gyda chod personol a chynllun pris arbennig i chi
 • 250 o luniau ansawdd uchel ar ddisg i chi o fewn 6 wythnos i'r briodas. Bydd y lluniau yn cael eu harchwilio i wneud siŵr eu bod o’r safon uchaf
 • 12 llun gydag effaith arbennig

 

 
 • Two photographers 
 • Online Gallery with a personal code and a special print price plan for you. 
 • 250 High Resolution images on Disc delivered to you within 6 weeks. All images on the disc will be inspected to make sure they are of the highest quality.   
 • 12 Special effect pictures. 

£965.00 

 

£965.00 

Yn Ychwanegol

 

Additional Extras 

 

 • Mynychu'r parti nos gan un ffotograffydd £70. 

 • Mynychu Ty'r brodfab cyn y briodas £70. 

 • Sioe DVD o eich lluniau gyda cerddoriaeth. ffordd dda o ddangos eich lluniau i deulu a ffrindiau eich diwrnod arbennig £150.00

 • Box arddangos hardd i'r disg £25

 • Copiau ychwanegol o'r disg/DVD i'ch ffrindiau a teulu £20

Bydd y pecyn hyn hefyd yn galluogi i chi logio mlaen i safle bersonol i brynnu printau, lluniau cynnfas a lluniau mewn ffram a llawer o gynyrch arall ar bris ffafriol.

 

 

 

 • Attendance of evening Party by one photographer £70.

 • Attendance of Grooms house before wedding £70. 

 • DVD Show compiled from your images set to the music of your choice. A great way to show friends and family your special day £150.

 • Beautiful presentation box for Disc £25

 • Additional copies of Disc/DVD for family and friends £20

These packages will offer you the opportunity to login to your personal site to buy prints, Canvases, framed pictures and many other products at discounted prices.

 

Tocyn Rhodd

 

 

 

Gift voucher

 

 

Fe allwn hefyd gynnig tocynnau rhodd am luniau digwyddiad neu briodas. Fe ellir ychwanegu hyn i restr anrhegion priodas i allu un ai dalu am luniau neu eich cyfrif.

I drefnu neu am fwy o fanylion e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch (01248) 450 001.

 

 

We can also offer gift vouchers for Wedding and Event photography. This could be added to your Wedding list and redeemed when ordering products or when paying the balance of your account.   

To book or for further information please email [email protected] us or phone us on (01248) 450 001. 

     
 
*Fe fydd angen blaen daliad o 50% ar bob archeb unwaith mae y cytundeb wedi arwyddo. / We will require a deposit of 50% on all the above bookings once contract has been signed.